Gedragscode

Gedragscode Schaatsacademie Noordwest

De gedragscode geeft regels en aanbevelingen waaraan trainers, coaches en begeleiders zich in hun dagelijkse werk dienen te houden. Allen hebben de plicht om alles te doen wat de geestelijke, sociale en lichamelijke integriteit van de sporter kan waarborgen en alles na te laten wat die integriteit schade kan berokkenen. In de gedragscode is aangegeven wat er wel en niet toelaatbaar is. Iedere trainer, coach, begeleider die bij de Schaatsacademie Noordwest actief is of actief wordt, wordt geacht deze gedragscode te ondertekenen en zich hier aan te houden.

Het is onmogelijk een opsomming te geven van wat wel en niet mag, juist omdat de grenzen van persoon tot persoon verschillen. Dat maakt het ook ingewikkeld. Maar over sommige dingen zijn we het wel eens. Bijvoorbeeld dat een volwassen sportleider geen seksuele relaties met minderjarige sporters mag aanknopen. Ook niet als de sporter dat zelf zou willen! Net zoals leraren op school dat niet mogen met hun leerlingen.

Als je prettig met elkaar omgaat in een gelijkwaardige relatie, kunnen grapjes of aanrakingen best gewenst zijn. Dan is er ook geen probleem. Het wordt anders als er opmerkingen worden gemaakt die net iets te ver gaan. Daarbij hoeft niet altijd sprake te zijn van boze opzet. Een grapje kan onbedoeld toch kwetsend overkomen. Bijna iedereen kan zich er wel iets bij voorstellen.

Het KNSB heeft ter preventie van seksuele intimidatie een aantal gedragsregels opgesteld en de Schaatsacademie Noordwest onderschrijft deze gedragsregels. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet en is/wordt uitgereikt aan alle trainers/coaches en begeleiders die aan de Schaatsacademie Noordwest verbonden zijn.

Verklaring Omtrent Gedrag

Op basis van de gedragsregels verwacht de Schaatsacademie Noordwest een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Hiermee proberen we als bestuur van de Schaatsacademie Noordwest er voor te zorgen dat onze sporters zich verzekerd weten van de betrouwbaarheid en integriteit van onze staf. Hoewel het verplicht stellen van een VOG het voordoen van ongewenst gedrag nooit volledig kan uitsluiten, is het wel een goede manier om te laten zien dat we een veilig sportklimaat serieus nemen.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het verrichten van vrijwilligerswerk bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, veilig kan sporten bij de sportvereniging. Om de kans op Seksuele Intimidatie (SI) te verminderen, kunnen verenigingsbestuurders verschillende maatregelen nemen (zie hiervoor de Toolkit SI van NOC*NSF).

Vertrouwenspersoon

De rol van Vertrouwens Contact Persoon (VCP) is in het leven geroepen om binnen de Schaatsacademie Noordwest een eerste aanspreekpunt te hebben. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en nadenken over preventie. De VCP fungeert als eerste opvang voor sporters met een klacht.

De Schaatsacademie Noordwest

Op dit moment wordt de rol als VCP vervuld door Dr. Sallo Spetter. Hij is bereikbaar via sallo.spetter (@) gmail.com.

KNSB

Binnen de KNSB is Ramon Kuipers vertrouwenscontactpersoon en bereikbaar via 088-4892000 of R.Kuipers@KNSB.nl. Verenigingen, leden van verenigingen, vrijwilligers of ouders kunnen altijd contact opnemen in het geval van een vermoeden of incident. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk gehouden.

NOC*NSF

Er is ook een directe hulplijn bij NOC*NSF bereikbaar. De NOC*NSF hulplijn Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). E-mail: vertrouwenspuntsport@noc-nsf.nl.

Sponsors

Partners