Gedragscode

Gedragscode Schaatsacademie Noordwest

Sporten in een veilige omgeving

In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Om die reden staat beleid rond het thema Veilige Sport ook bij de Schaatsacademie Noordwest op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport, zoals seksuele intimidatie, intimidatie en machtsmisbruik, pesten, discriminatie, matchfixing en verboden middelen gebruik, komen helaas vaker voor dan men denkt. Het cliche dat voorkomen belangrijker is dan genezen geldt ook hier. Wanneer je denkt grensoverschrijdend gedrag in je sport te signaleren, dan is het belangrijk om dat ook te melden!

Wat is dan grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is de sport is elke vormvan gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

 • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/og ongewenst wordt ervaren;
 • als doel of als gevolg heeft om de waardigeheid van de persoon aan te tasten;
 • plaatsvindt onder de omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.

Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilgie, of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dat wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet deze uiting serieus genomen worden.

Wat doen wij als Schaatsacedemie Noordwest?
 1. Voor alle bij de teams betrokken personen wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Deze aanvragen worden elke drie jaar herhaald, zodat we als Schaatsacademie Noordwest, in kunnen staat voor een betrouwbare achtergrond van onze begeleiders.
 2. Voor alle functies bij de Schaatsacademie Noordwest volgen we de gedragscodes zoals die zijn opgesteld door het Centrum Veilige Sport Nederland van het NOCNSF (www.centrumveiligesport.nl) . Deze gedragscodes staan ook op deze website. Directe links zijn hieronder te vinden:
  1. Gedragscode sporters
  2. Gedragscode topsporters
  3. Gedragscode trainers en beleiders
  4. Gedragscode bestuurders
 3. Belangrijk is om de onderwerpen binnen het thema Veilig Sporten, ook in onze opleidingen bespreekbaar te maken. Aan het begin van elk seizoen worden deze onderwerpen door de eindverantwoordelijke team-coaches in een van de trainingskampen aan de orde gesteld. Het jaarlijks herhalen van het thema Veilig Sporten, moet er voor zorgen dat iedereen, sporters en staf, alert is op het tijdig signaleren van mogelijke uitwassen. En, ook de weg weten om dit adequaat en zorgvuldig te kunnen melden.
Meldingen kunnen worden gedaan bij de een van de volgende personen:
Vertrouwenscontactpersoon Schaatsacademie Noordwest

Binnen de Schaatsacademie Noordwest is dr. Sallo Spetter de vertrouwens contact persoon (VCP). Sallo is bereikbaar via sallo.spetter@kpnmail.nl en telefonisch op 0628293114.

Vertrouwenscontactpersoon KNSB

Binnen de KNSB is Angelic de Jong de vertrouwens contact persoon (VCP). Angelique is bereikbaar via a.dejong@knsb.nl en telefonisch op 06-33038225.

Vertrouwenscontactpersoon NOC*NSF

Er is ook een directe hulplijn bij NOC*NSF bereikbaar. De NOC*NSF hulplijn Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). E-mail: vertrouwenspuntsport@noc-nsf.nl.

 

September 2022

Sponsors

Partners